JednostkaSymbolMiara
Metrmdługość
Kilogramkgmasa
Sekundasczas
AmperAnatężenie prądu elekrycznego
KelwinKtemperatura
Molmolliczność materii
Kandelacdnatężenie światła, światłość
Jednostki uzupełniające
Radianradkąt płaski
Steradiansrkąt bryłowy
Jednostki Pochodne SI
JednostkaSymbolMiara
Mechanika
PaskalPakg·m-1·s-2Ciśnienie
Dżul [Joule]Jkg·m2·s-2Energia
WatWkg·m2·s-3Moc
NewtonNkg·m·s-2Siła
Elektromagnetyzm
TeslaTkg·s-2·A-1Indukcja Magnetyczna
HenrHkg·m2·s-2·A-2Indukcyjność
KulombCA·sŁadunek elektryczny
WoltVkg·m2·s-3·A-1Napięcie elektryczne
FaradFkg-1·m-2·s4·A2Pojemność Elektryczna
SimensSkg-1·m-2·s3·A2Przewodność Elektryczna
WeberWbkg·m2·s-2·A-1Strumień Magnetyczny
Optyka
Lukslxcd·sr·m-2Natężenie oświetlenia
Lumenlmcd·srStrumień świetlny
Inne
HerzHzs-1Częstotliwość
BekerelBqs-1Miara radioaktywności
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.