Szybkie Przeliczanie Mph na Kmh

Tabela na tej stronie pozwoli Ci w szybki sposób przeliczyć prędkości drogowe wyrażone w mph na kmh (mps i fps). Dodatkowo znajdziesz tu wzory umożliwiające konwersję mil na godzinę na kilometry na godzinę (i odwrotnie) oraz informacje na temat ograniczeń prędkości na drogach w USA, UK i Europie (w milach i kilometrach na godzinę)

mph na km/h - tablica konwersji
Poniższa tabela umożliwia szybkie przeliczenia prędkości wyrażonej w milach na godzinę (mph) na kilometry na godzinę (km/h). Dodatkowo, aby łatwiej sobie można było uzmysłowić wartość prędkości, dodaliśmy jeszcze przeliczenie na metry na sekundę (m/s) i stopy na sekundę (fps). Tabela ta przeznaczona jest głównie dla kierowców, dlatego też zakres prędkości w niej zawartych odpowiada możliwym prędkościom drogowym.

Prędkości spoza tego zakresu lub prędkości wyrażone w innych jednostkach przeliczysz za pomocą: Konwertera Prędkości
Zobacz też: Wzory na przeliczanie mph na kmh i odwrotnie, Limity Prędkości w UK w mph i kmh, Limity Prędkości w EU (mph,kmh), Limity Prędkości w USA (mph,kmh)

mph km/h m/s fps
5 mph8 km/h2.24 m/s7.33 fps
10 mph16 km/h4.47 m/s14.67 fps
15 mph24 km/h6.71 m/s22 fps
20 mph32 km/h8.94 m/s29.33 fps
25 mph40 km/h11.18 m/s36.67 fps
30 mph48 km/h13.41 m/s44 fps
35 mph56 km/h15.65 m/s51.33 fps
40 mph64 km/h17.88 m/s58.67 fps
45 mph72 km/h20.12 m/s66 fps
50 mph80 km/h22.35 m/s73.33 fps
55 mph89 km/h24.59 m/s80.67 fps
60 mph97 km/h26.82 m/s88 fps
65 mph105 km/h29.06 m/s95.33 fps
70 mph113 km/h31.29 m/s102.67 fps
75 mph121 km/h33.53 m/s110 fps
80 mph129 km/h35.76 m/s117.33 fps
85 mph137 km/h38 m/s124.67 fps
90 mph145 km/h40.23 m/s132 fps
95 mph153 km/h42.47 m/s139.33 fps
100 mph161 km/h44.7 m/s146.67 fps
105 mph169 km/h46.94 m/s154 fps
110 mph177 km/h49.17 m/s161.33 fps
115 mph185 km/h51.41 m/s168.67 fps
120 mph193 km/h53.64 m/s176 fps
125 mph201 km/h55.88 m/s183.33 fps
130 mph209 km/h58.12 m/s190.67 fps
135 mph217 km/h60.35 m/s198 fps
140 mph225 km/h62.59 m/s205.33 fps
Przeliczanie Prędkości w mph na km/h - Wzory
Aby przeliczyć prędkość wyrażoną w milach na godzinę (mph) na prędkość w kilometrach na godzinę należy skorzystać z następującego wzoru:
mph = kmh/1.609344

Odwrotnie, kilometry na godzinę na mile na godzinę przeliczymy za pomocą wzoru:
kmh = 1.609344*mph
gdzie: mph - prędkość w milach na godzinę, kmh - prędkość w kilometrach na godzinę. Współczynnik 1.609344 to długość mili angielskiej (lądowej) wyrażona w kilometrach.

Jak szybko przeliczyć mph na kmh: aby szybko, w przybliżeniu przeliczyć prędkość w mph na kmh należy do wartości prędkości w mph dodać jej połowę i jeszcze jedną dziesiątą. Np. 50 mph ≅ (50 + 25 + 5) kmh = 80 kmh, 90 mph ≅ (90 + 45 + 9) = 144 kmh.
Szybkie przeliczenia kmh na mph jest nieco trudniejsze (dzielenie przez 8 lub przez 4) - Prędkość w kmh należy podzielić przez dwa i do wyniku dzielenia dodać jeszcze 1/8 tej prędkości lub 1/4 wartości podzielonej. Przykłady: 80 kmh ≅ (40 + 10) mph = 50 mph, 144 kmh ≅ (72 + 18) mph = 90 mph.
Limity Pędkości UK
W poniższej tabeli znajdują się ograniczenia prędkości obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii. Tabela została opracowana na podstawie informacji zawartych na stronie www.gov.uk/speed-limits (ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2018)

Rodzaj Pojazdu Teren Zabudowany mph (km/h) Single carriageways mph (km/h) Dual carriageways mph (km/h) Autostrady mph (km/h)
Samochody Osobowe, Pick-Up, Motocykle 30 (48) 60 (96) 70 (112) 70 (112)
Samochody Osobowe, Pick-Up, Motocykle z Przyczepą 30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96)
Kampery o masie własnej poniżej 3.05 tony 30 (48) 60 (96) 70 (112) 70 (112)
Kampery o masie własnej powyżej 3.05 tony 30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112)
Autobusy, Autokary i Minibusy nie dłuższe niż 12 metrów 30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112)
Autobusy, Autokary i Minibusy dłuższe niż 12 metrów 30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96)
Samochody Ciężarowe do 7.5 tony ładowności (laden weight) 30 (48) 50 (80) 60 (96) 70 (112)
60 (96) przegubowe lub z przyczepą
Samochody Ciężarowe powyżej 7.5 tony ładowności (laden weight) Anglia i Walia 30 (48) 50 (80) 60 (96) 60 (96)
Samochody Ciężarowe powyżej 7.5 tony ładowności (laden weight) Szkocja 30 (48) 40 (64) 50 (80) 60 (96)
Uwagi: Single carriageway - to droga o dowolnej liczbie pasów ruchu nie rozdzielona pasem zieleni. Double carriageway - droga rozdzielona pasem zieleni.
Limity Prędkości w Europie
Ograniczenia prędkości w Europie nie są ujednolicone, a więc są różne w różnych krajach. W terenie zabudowanym w większości krajów europejskich obowiązuje limit 50 km/h (31 mph). Poza terenem zabudowanym dopuszczalna prędkość waha się w granicach od 70 km/h do 110 km/h (43 mph do 68 mph). Dozwolona prędkość maksymalna na autostradach w Europie to 80 do 130 km/h (50 mph do 80 mph ). Wyjątkiem są Niemcy gdzie istnieją odcinki autostrad bez ograniczenia prędkości.
Limity Prędkości w USA
Podobnie jak w Europie, ograniczenia prędkości w Stanach Zjednoczonych są różne i zależą od Stanu. Wahają się one w granicach od 55 mph do 85 mph (89 km/h do 137 km/h) na autostradach (Freeways), 40 mph do 75 mph (64 km/h - 121 mph) na autostradach w obrębie miast (Urban Freeways). Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 20 mph do 40 mph (32 km/h - 64 km/h)Całkowite Zaćmienie Słońca nad EUROPĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!Duże Zaćmienie Słońca nad POLSKĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!


🏆
Zobacz, Kiedy Zaczyna się
Olimpiada PARYŻ 2024