Poniżej znajduje się lista przedrostków SI oficjalnie zatwierdzonych przez BIPM, czyli Bureau International des Poids et Mesures (ang. International Bureau of Weights and Measures, pol. Międzynarodowe Biuro Miar i Wag )
Oficjalne Przedrostki SI

Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa mnożnika
jotta (gr. okto - osiem) Y 1024 kwadrylion
zetta (łac. septem - siedem) Z 1021 tryliard
eksa (gr. ex - sześć) E 1018 trylion
peta (gr. penta - pięć) P 1015 biliard
tera (gr. teras – potwór) T 1012 bilion
giga (gr. gigas – olbrzymi) G 109 miliard
mega (gr. megas – wielki) M 106 milion
kilo (gr. khilioi – tysiąc) k 10³ tysiąc
hekto (gr. hekaton – sto) h 10² sto
deka (gr. deka – dziesięć) da 101 dziesięć
100 jeden
decy (łac. decimus – dziesiąty) d 10-1 jedna dziesiąta
centy (łac. centum – sto) c 10-2 jedna setna
mili (łac. mille – tysiąc) m 10-3 jedna tysięczna
mikro (gr. mikros – mały) µ 10-6 jedna milionowa
nano (gr. nanos – karzeł) n 10-9 jedna miliardowa
piko (wł. piccolo – mały) p 10-12 jedna bilionowa
femto (duń. femten – piętnaście) f 10-15 jedna biliardowa
atto (duń. atten – osiemnaście) a 10-18 jedna trylionowa
zepto (łac. septem - siedem) z 10-21 jedna tryliardowa
jokto (gr. okto - osiem) y 10-24 jedna kwadrylionowa
Przedrostki w Informatyce

Przedrostki k,M,G,T,P czyli odpowiednio kilo,mega,giga,tera i peta używane są także w informatyce i odnoszą się do ilości danych. Ponieważ system inforamtyczny bazuje na układzie binarnym przyjmuje się, że przedrostki w informatyce mają następujące znaczenie:

PrzedrostekSymbolPotęgaWartość
kilok2101 024
megaM2201 048 576
gigaG230 1 073 741 824
teraT2401 099 511 627 776
petaP2501 125 899 906 842 624
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.